Föremål

Värja, Tyskland

Fäste av stål med ornering av yttäckande, punsat och ciselerat mönster av bladrankor och blommor, delvis med påslagen försilvring. Knapp platt, omvänt päronformig, nitknapp stympat konisk, slät. Handbygel, parerstänger och kryssbyglar platta, nästan tunna. Handbygeln bågformig, överdelen fäst vid knappen medelst en liten skruv genom påtagligt underdimensionerad uppvikt fot. Parerstängerna stora, S-formigt svängda, den främre uppåt-utåt, den bakre nedåt-utåt, ytterändarna breddade och avslutade med en liten droppformig skiva. Yttre kryssbygeln oval och stor, utmed insidan ett insänkt grunt spår. Inre kryssbygeln av platt oval form, tämligen liten, dess mitt förbunden med krysset med en tumbygel. Kaveln lindad med omväxlande grövre och tunnare mörkanlöpt ståltråd. Klinga med tvärgående damaskering, rak, bred, tvåeggad, baspartiet med c. 50 mm lång ricasso. Ovanför ricassons mitt en grund c. 180 mm lång hålkäl. På utsidan c. 170 mm från basen ett otydligt punsat märke, möjligen föreställande ett ulvmärke (Passau, här ej som tillverkningsort, endast som föregiven kvalitetsbeteckning). På insidan vid ricassons ändparti en inslagen stämpel, liknande ett bomärke. Bestämningen av fästet såsom eftergjort grundar sig på följande: Hos likartade autentiska fästen, som kunnat påvisas under tiden c. 1630-1650 i Tyskland och Nordeuropa är godset ej så överdrivet tunt; handbygelns överdel är intappad i knappen (ej fäst med skruv); själva formgivningen mindre överdriven; kavellindningen inkonsekvent, saknar övre krans, lindningen går upp till knappens hals utan spår efter krans. Det imiterade fästet torde ha monterats med den äldre klingan under tiden c. 1840-1850.

Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Material
 • Stål
 • Ståltråd
Storlek
 • Längd 848 mm
 • Bredd 192 mm
 • Längd 688 mm (klinga)
 • Bredd 41 mm (klinga)
 • Vikt 1070 g
Teknik
 • Punsning
 • Ciselering
 • Damaskering
Antal
1
Datering
 • 1840
 • 1600-01-01 – 1850-01-01

1840-1850; 1600-tal

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
Dekor: varg
Föremålsnummer
11470_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4649
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 73
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 73
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 73
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 73
Relaterat föremål