Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken för riddare av husorden Troheten, Baden.

Rödemaljerat malteserkors av guld?, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna spegelmonogram C av guld. Medaljong av förgyllt silver, därpå i relief spegelmonogram C, omskrift upptill: "FIDELITAS" samt nertill bergstopper, allt av silver. Kantring av guld i form av pärlstav. Frånsidans medaljong av guld med rödemaljerat balk (Baden) kantring av pärlstav. Mellan den övre korsarmens spetsar en ring, däri fäst ring och bladornament av guld, däri fäst med scharnér en kunglig krona av guld, igenom äpplet draget bandring av guld. Korset fastsytt med gult silke vid ordensbandet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken, Riddarkors, Husorden Troheten, Fidelitas
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Guld, Emalj
Storlek Vikt 1006 g (med band)
Antal 1
Datering 1900 – 1920 (1900-talets början)
Tillverkningsplats Baden, Tyskland
Tidigare ägare Ägare: Eugen av Sverige, Givare: Utrikesdepartementet, ceremonibyrån
Inskription Dekor: spegelmonogram C, Dekor: krona, kunglig, Dekor: bergstoppar, Signatur/Påskrift: C spegelmonogram, Signatur/Påskrift: FIDELITAS
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 892_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 47:65:b