Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fickur

Boett av guld, med glas och jargonger, urtavla av emalj, verk med s. k. spindelgång. Bottenskal av glas, starkt konvext, omgivet av sextio jargonger ( en saknas ), fattade i faden av silver med avdäckningar. Kantram av guld, på denna graverat en rad sammanhängande strierade bågar. Glasram med glas och ram i dekor som bottenskalet, på övre kanten en rad av sextiofyra jargonger i fattning som de nyssnämnda (tre saknas ). Kring bottenskalets övre och glasramens nedre kant en snett utstående vågig list, vilka lister sammanfällda bilda en skarpt kölad rygg. Glasramen med scharneret vid vänstra kanten, vid den motsatta ett knäppe med ett i vardera ramen sittande knoppformat nagelfäste av mässing. Bygel liggande oval, med flackstavig slät insida och profilerad utsida. Bygelfästet i form av en rund stolpe, kring vars mitt en enkel profilering, på övre ändan en rund platt knopp. Urtavla vit, med svarta romerska tim- och arabiska minutsiffror, som läsas inifrån, mellan de förra en jargong i millegriffes-fattning ( tusen körnor ) av silver, minutsiffrorna angivna för varje timsiffra; mellan sifferringarna minutpunkter inom två smala ränder. Invid siffran II ett hål för fjädertappen. Visare två, av guld, genombrutna, vardera med ett hjärtformat ornament, från vilket utgår en spets med två bladformade utsprång; spetsen på minutvisaren längre. Verk med s. k. bryggor i stället för överbotten samt liten rund oroklove, ovanpå denna en liten rund skiva ( s. k. motstål ) av stål, med en utspringande kilfomad flik, fäst med en blåanlöpt skruv. Över verket ett genombrutet kransliknande ornament av silver; nedre delen utgöres av två motvända treflikade blad, den övre av ett kronliknade ornament, det hela besatt med sjuttiofem jargonger (två saknas) i fattning som det förutnämnda. Verket med scharneret vid övre kanten, vid den motsatta en fjäderhake med ett i kanten utspringande nageltrycke.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fickur
Kategori Fickur, 38. XXXVIII Föremål till personligt bruk
Material Emalj, Glas, Guld, Silver
Storlek Diameter 3.6 cm, Vikt 32.9 g
Teknik Verk med s.k. spindelgång, Dekor
Datering 1770 (1770 Cirka)
Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Säljare: Zerno, I F W
Inskription Signatur/Påskrift: På bygelfästet inslaget; På insidan av bottenskalets kantram ristat reparationsnummer; glasramens insida reparationsnummer
Föremålsnummer XXXVIII:G.a.04._HWY