Föremål

Tacka

Upphov: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Tacka
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Handel och värdemätare
Material
Guld
Storlek
Vikt 970 g
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
108882_HST
Andra nummer
Undernummer: 1
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1905
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Timboholmsfyndet/Timboholmsskatten