Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Osteologisk samling
  • Arkeologisk samling
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 260 g
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
  • Järnålder
  • Vikingatid
Föremålsnummer
222146_HST
Osteologisk artbedömning
Homo sapiens (Människa)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1937
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare