Föremål

Kama, cirkassisk, Kaukasus

Fäste med spetsovalt tvärsnitt, upptill rundat smalare på mitten, vidare upptill och nedtill, av vitt ben. På utsidan två facetterade höga stålnitar med påslaget guld. Klinga av stål, 33,5 mm bred, rak, tvåeggad med hålkäl intill mitten på vardera sidan, omgiven av rankornament av påslaget guld.

Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Dolk
Kategori
Dolkar och knivar
Material
 • Stål
 • Guld
Storlek
 • Vikt 150 g
 • Längd 193 mm (klinga)
 • Bredd 37 mm
 • Längd 281 mm
Teknik
Påslagning
Antal
1
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
7343_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4407:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 73
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 73
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 73
Relaterat föremål
Samhör med: 7344_LRK (Samhörande med nr 7344.)