Föremål

Brakteat A-typ

A-brakteat av guld. Har en framställning av ett huvud med diadem som framför näsan har ett hakkkors. Kring kanten ligger en tvärstrierad trådkant. Saknar ögla.

Upphov: Bruxe, Ulf, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Brakteat A-typ
  • Brakteat
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Religion och kult
Material
Guld
Storlek
Vikt 4 g
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Föremålsnummer
109545_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1867
Fyndplats