Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armband av medaljonger samt etui

Armband av medaljonger, guld med emalj, bokstäver och fotografiporträtt. Initialerna från vänster: T = Theodor von Hallwyl (1810-1870), svärfar W = Wilhelm Kempe (1807-1883), far E = Ebba von Hallwyl (1866-1960), dotter I= Irma von Hallwyl (1873-1959), dotter W= Walther von Hallwyl (1839-1921), make E = Ellen von Hallwyl (1867-1952), dotter E= Elma von Hallwyl (1870-1871), dotter I = Johanna Kempe (1818-1909), mor C = Cecile von Hallwyl (1815-1893), svärmor Bestående av nio stående ovala medaljonger, varav sju medelst scharner sammankopplade i en rad och två löst hängande. På varje medaljong mot botten av mörkblå emalj (translucide) pålagt en bokstav av guld (förnamnsinitial på den person, vars fotografiporträtt respektive medaljong innesluter); kring ytterkanten en ciselerad bård med uddad inkant; varje medaljong med ett scharner i vänstra kanten, i den högra ett utskuret nagelfäste; baksida platt, slät. Mellan medaljongerna tvärliggande smala länkar, vari koppelscharneren är fästa; länkarna med insvängda sidokanter och spetsiga ändar samt på framsidan längs kanterna en smal repstav, på ändarna filigransrosetter. De två hängande medaljongerna kopplade i nedre änden på den tredje och femte medaljongen medelst en oval flackstavig länk, ledad i från medaljongerna utgående öglor. Mellan första och sjunde medaljongen ett lås med bred snäppare, fäst i första tvärlänken, snäpparhuset i sista medaljongen; snäpparen med styrskena och tumtrycke. Vid låset mellan första och sista medaljongen en säkerhetskedja av små runda länkar (s. k. venetiansk) med ena änden fäst i en liten ögla, i andra änden en koppelhake. Stads-, firma-, riks-, och karatstämplar samt årsbokstav. Vikt 77,9 g. L 15,6 cm. Medaljonger H 2,4 cm B 2 cm Svenskt arbete, Stockholm, från 1868, de två hängande medaljongerna från 1874; juvelerarfirman Gustaf Möllenborg. Etui (original): Av trä, avlångt, med rundade ändar, konturerad framkant och kupigt fällock samt klätt med svart pressat skinn; på locket en bred kantrand i blindtryck; foder av blå sammet och blått siden (atlas). På framsidan tryckknäppe av mässing. H 4 cm, L 22,1 cm, B 7,4 cm. Gåva till Wilhelmina von Hallwyl, armbandet julaftonen 1868, vidhängande medaljonger julaftonen 1874, från hennes make, Walther. Förfärdigat efter beställning av den sistnämnde hos juvelerarfirman Gustaf Möllenborg, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Armband
Kategori
  • Armband
  • 25. XXV Familjens privata smycken m. m.
Material
  • Emalj
  • Guld
Storlek
  • Längd 15.6 cm
  • Vikt 77.9 g
Datering 1868 – 1874

1868-1874

Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Möllenborg, Gustaf (Tillverkare)
Inskription Signatur/Påskrift: Stads-, firma-, riks-, och karatstämplar samt årsbokstav
Föremålsnummer XXV:III:A.a.04._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
ARMBAND af medaljonger samt etui.
Text
Af guld med emalj, bokstäfver och fotografiporträtt. Bestående af nio stående ovala medaljonger, hvaraf sju medels scharner sammankopplade i en rad och två löst hängande. Å hvarje medaljong mot botten af mörkblå emalj (translucide) pålagdt en bokstaf af guld (förnamnsinitial på den person, hvars fotografiporträtt respektive medaljong innesluter); kring ytterkanten en ciselerad bård med uddad inkant; hvarje medaljong med ett scharner i vänstra kanten, i den högra ett utskuret nagelfäste; baksida platt, slät. Mellan medaljongerna tvärliggande smala länkar, hvari koppelscharneren äro fästa; länkarna med insvängda sidokanter och spetsiga ändar samt å framsidan längs kanterna en smal repstaf, å ändarna filigransrosetter. De två hängande medaljongerna kopplade i nedre ändan på den tredje och femte medaljongen medels en oval flackstafvig länk, ledad i från medaljongerna utgående öglor. A första medaljongen (räknadt från vänster till höger) bokstafven: ¦ samt i densamma porträtt af Theodor VON Hallwyl; å den andra: med porträtt af Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe; å den tredje: Ei med porträtt af Ebba von Hallwyl; å den fjärde: ?? med porträtt af Walther von Hallwyl; porträtt af Johanna Kempe, f. Wallis; å den sjunde: vJI med porträtt af Cecilie von Hallwyl, f. von Im Hoff. De hängande medaljongerna: å den vänstra: ^ med porträtt af Irma von Hallwyl; å den högra: ¦ med porträtt af Elma von Hallwyl. Alla porträtt i bröstbild, under glas i smal ram af guld. Mellan första och sjunde medaljongen ett lås med bred snäppare, fast i första tvärlänken, snäpparhuset i sista medaljongen; snäpparen med styrskena och tumtrycke. Vid låset mellan första och sista medaljongen en säkerhetskedja af små runda länkar (s. k* venetiansk) med ena ändan fast i en liten ögla, i andra ändan en koppel-hake. Å baksidan af sjunde medaljongen stads-, firma-, riks- och karatstämplar samt års-bokstaf (orig. 1/3): |ÖmJ fjlfrT] (ÖS] Å baksidan af båda hängande medaljongerna samma stämplar men annan årsbokstaf (orig. Vs): Vikt: 77.9 gr. Längd: 15.6 cm. Medaljonger, höjd: 2.4 cm.; bredd: 2 cm. Anm. Emaljen å de två första medaljongerna skadad. Svenskt arbete, Stockholm, från 1868, de två hängande medaljongerna från 1874; juvelerarfirman Gustaf Möllenborg (innehafvare sedan 1851 Ludvig Constantin Feron, f. 19 Februari 1828, d. 1 Februari 1890). Etui (original): Af trä, aflångt, med rundade ändar, konturerad framkant och kupigt fallock samt klädt med svart pressadt skinn; å locket en bred käntrand i blindtryck; foder af blå sammet och blått siden (atlas). Å framsidan tryckknäppe af mässing. Höjd: 4 cm.; längd: 22.1 cm.; bredd: 7.4 cm. Gåfva till Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, armbandet Julaftonen 1868, vidhängande medaljonger Julaftonen 1874, från hennes make, Walther von Hallwyl, f. 26 Januari 1839 i Bern, d. 27 Februari 1921 i Stockholm. Förfärdigadt efter beställning af den sistnämnde hos juvelerarfirman Gustaf Möllenborg, Drottninggatan 14, Stockholm.