Upphov: Horn, Evelina, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

nithuvuden

Två stycken nithuvuden tillhörande Balkåkratrumman. Ringnitar med särskilt gjutna, stora koniska huvuden.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
nithuvuden
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Brons
Storlek
Diameter 27 mm
Antal
2
Datering
1500 f.Kr. – 1300 f.Kr.
Tidsperiod
Bronsålder period II
Föremålsnummer
3187831
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1848
Fyndplats
Del av
96948_HST (Nithuvuden)