Personer och institutioner

Oxenstierna, Gustaf Gabrielsson

Förnamn Gustaf Gabrielsson
Efternamn Oxenstierna
Födelsedatum 1626-03-16
Dödsdatum 1693-11-18
Yrke/verksamhet Greve, Krigsråd, Överkammarherre, Överste, Rikstygmästare, Lantmarskalk, Krigsråd, Riksråd, Generalmajor, Lagman