Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 111

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,5 meter, mitt under högen, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 111 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 111
Zon 1E
Referensnummer 36938_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 111B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147757_HST Ben, 147956_HST Ben, 471411_HST sammansatt enkelkam, 471413_HST Klinknagel, 471414_HST Isbrodd, 471420_HST Holkyxa, 525287_HST Kärl