Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 86

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 86 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 36913_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 86A Brandgrav , 86B Grav
Huvudpost 137416_U