Arkeologisk, kontext

Bj 860

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Yttre gravskick: Flatmarksgrav

Arkeologisk kontext 860 Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 37340_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 860A Grav , 860B Grav
Huvudpost 137416_U