Bj 860

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Yttre gravskick: Flatmarksgrav

Arkeologisk kontext 860 Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering Dubbelgrav, [unr]: Bj 860
Zon 1C
Referensnummer 37340_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 860A Kammargrav, 860B Kammargrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527319_HST Kärl, 616410_HST Fragment