Arkeologisk kontext

Bj 860

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Yttre gravskick: Flatmarksgrav

Arkeologisk kontext
860 Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod
Vikingatid
Notering
  • Dubbelgrav
  • [unr]: Bj 860
Zon
1C
Plats
Referensnummer
37340_U
Undersökare
Delar
Huvudpost
Relaterade föremål