Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Kypert

1 textilfragment i fintrådig kypert.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kypert, Fragment
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Textil
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609695_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 946
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 946
Kontextnamn Bj 946
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881