Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Sköldformat hänge

Sönderfallet sköldformigt silverhänge.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Sköldformat hänge, Hänge, Fragment
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Silver
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609699_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 946
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 946
Kontextnamn Bj 946
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881