Föremål

Föremål

Träfragment, möjligen från den I Birka I förmodade kistan.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Föremål
  • Fragment
Kategori
  • Byggnadsdetaljer och monument
  • Arkeologisk samling
Material
Trä
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
608399_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881