Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Krampa

Böjd järnten med spetsade ändar och litet järmfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Krampa
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 474359_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 135
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 135
Kontextnamn Bj 135
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875