Ben

Bla mellanfotsben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 2 g
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611459_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Osteologisk artbedömning Homo sapiens (Människa)
Osteologisk benslagsbedömning Metatarsus (Mellanfotsben)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881