Föremål

Föremål

3 järnfragment, ev. från eldstålet.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Föremål
  • Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal fragment
3
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610691_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881