Föremål

Enkelkam

Fragment av enkelkam med vidsittande järnremsa (eldstål?).

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
 • Enkelkam
 • B1:2-kam
 • Eldstål
 • kam/elddon
Kategori
 • Hantverk och redskap
 • Dräkt och personlig utrustning
 • Arkeologisk samling
Material
 • Ben/Horn
 • Järn
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610375_HST
Andra nummer
 • Undernummer: Bj 955
 • FID: 610375
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 955
Undersökare
Undersökningsår
1881