Föremål

beslag/spik

Ett 15-tal fragment av spikar och beslag.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
beslag/spik
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
Antal fragment
15
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609539_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881