Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Franz Josephsorden kraschan storkors

Åttauddig flinkerad välvd strålstjärna av silver med uppböjda spetsar. Därpå fäst ordenskorset, ett rödemaljerat kors av guld med breddade spetsar. Därbakom den österrikiska krönta dubbelörnen av guld och svart emalj, i näbbarna en kedja hängande över de vertikala korsarmarna och bakom de horisontella. På kedjan nertill: "VIRIBUS UNITIS". Rund vitemaljerad, guldkantad medaljong, därpå fäst: F J av guld. Korset krönt med den österrikiska kejsarkronan av guld och röd emalj med nedhängande fladdrande band. På frånsidan runt firmamärke av silver. Österrikiska lilla riksvapnet, omskrift:"VINC. MAYERS SÖHNE.WIEN". Vertikalt placerad säkerhetsnål, på nålen stämplat 2 ggr: "A".Till vänster om firmamärket stämplat: G, på den övre spetsen: 2 manshuvud A, på den nedre:VM.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Kategori Kraschaner
Material Silver, Guld, Emalj
Storlek Diameter 91 mm, Vikt 92 g
Teknik Flinkering
Antal 1
Datering 1909
Tillverkningsplats Österrike, Wien
Tillverkare Mayer, Vincenz (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Sven Hedins arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: VIRIBUS UNITIS, Signatur/Påskrift: F J, Signatur/Påskrift: VINC. MAYERS SÖHNE.WIEN
Fysiska egenskaper Färg: Röd, Färg: Svart, Färg: Vit
Föremålsnummer 2157_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:12:b