Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Franz Josephsorden storkors

Kors med breddade spetsar av guld, täckt med röd genomsynlig emalj. Mellan korsarmarna den österrikiska krönta dubbelörnen av svartemaljerat guld. Örnen håller i näbbarna en kedja som går framför den övre och den nedre korsarmen och bakom de båda övriga, på kedjans nedre hälft: "VIRIBUS UNITIS". Vitemaljerad, guldkantad, rund medaljong därpå fäst: F J av guld. Frånsidans medaljong vitemaljerad: 1849 av guld. På den övre korsarmen två fladdrande band, däri fäst med scharner den österrikiska kejsarkronan av guld samt vit, röd och grön emalj. Rödemaljerad mössa, igenom äpplet draget en rund ring, däri fäst oval. Öppen bandring stämplad: V M, hundhuvud 3 A

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken storkors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Höjd 69 mm, Bredd 37 mm, Vikt 24 g
Antal 1
Datering 1909
Tillverkningsplats Österrike
Tillverkare Mayer, Vincenz (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Sven Hedins arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: VIRIBUS UNITIS, Signatur/Påskrift: F J, Signatur/Påskrift: V M, hundhuvud 3 A
Fysiska egenskaper Färg: Röd, Färg: Svart, Färg: Vit, Färg: Grön
Föremålsnummer 2155_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:12:a