Hänge

Fragment av annat silverföremål med kantföljande cirkelornament - ev. 1 enkelt lunulahänge - som försetts med bärögla.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Hänge
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Silver
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609700_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 946
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 946
Kontextnamn Bj 946
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881