Föremål

Bärring

Rester av 2 sönderfallna bärringar från skrin eller ämbar.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bärring
  • Ring
  • fästemärla
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
Antal
2
Antal fragment
8
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610686_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881