Kärl

Svårt korroderad järnhank med fastkorroderat hankfäste

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl, hänkel, Hankfäste
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal fragment 7
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 448472_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1062
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1062
Kontextnamn Bj 1062
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881