Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Beslag
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Brons
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
544604_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 379
  • FID: 544604
Litteratur
Birka I. Die gräber. Tafeln, Taf. 145:4 (Arbman, Holger)
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 379
Undersökare
Undersökningsår
1876