Fragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616444_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1081
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1081
Kontextnamn Bj 1081
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881