Upphov: Kusmin, Sara, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Spetsoval eldslagningssten

Spetsovalt eldstål av järn med en flintbit fastrostad.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Spetsoval eldslagningssten
  • Eldstål
Material
  • Järn
  • Flinta
Antal fragment
2
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1186445_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 2
  • Fyndnummer: 4
  • FID: 1186445
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1914
Fyndplats
Arkeologisk kontext