Föremål

Birkakrucifixet

Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Hänge krucifix
  • Filigranhänge
  • Hänge
Kategori
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Teknik
Filigran
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
108914_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 660
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 660
Undersökare
Undersökningsår
1879
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Krucifix
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Filigranornerat krucifixhänge i silver. Kristusgestalten är bunden vid korset, inte spikad. Ansiktet är mandelformat med tydligt hakparti och markerade ögon. Hänget är i litteratur ofta benämnt som "Birkakrucifixet". Form och utförande avslöjar att det är ett skandinaviskt arbete och det anses vara ett av Skandinaviens äldsta krucifix. Möjligen kan det ursprungligen ha varit förgyllt, då ett sådant i samma utförande har hittats som lösfynd vid metalldetektering inom sydskandinaviskt (danskt) område. Gravfynd från Birka, Bj 660, Adelsö socken, Uppland.