Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Birkakrucifixet

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning
  • hänge krucifix
  • Filigranhänge
  • Hänge
Kategori
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material Silver
Teknik Filigran
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 108914_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 660
  • FID: 108914
Förvärvsnummer 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Norr om Borg, Fornlämning: L2017:1478, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Kammargrav, Grav, Obekant yttre gravskick: 660
Kontextnamn Bj 660
Undersökare
Undersökningsår 1879
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Datum
2021-06-24
Titel
Krucifix
Text
Filigranornerat krucifixhänge i silver. Kristusgestalten är bunden vid korset, inte spikad. Ansiktet är mandelformat med tydligt hakparti och markerade ögon. Hänget är i litteratur ofta benämnt som "Birkakrucifixet". Form och utförande avslöjar att det är ett skandinaviskt arbete och det anses vara ett av Skandinaviens äldsta krucifix. Möjligen kan det ursprungligen ha varit förgyllt, då ett sådant i samma utförande har hittats som lösfynd vid metalldetektering inom sydskandinaviskt (danskt) område. Gravfynd från Birka, Bj 660, Adelsö socken, Uppland.