Foto: Myrin, Ola, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Mynt

hål, kantskadat

Museum Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning Mynt
Kategori Fyndmynt, mynt från övriga Europa, Christiana religio
Valör denier
Material Silver
Storlek Vikt 0.71 g
Datering 822 – 840
Tidsperiod Vikingatid
Tillverkningsplats Frankrike
Tillverkare Ludvig den Fromme (Myntherre)
Föremålsnummer 400319_KMK
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Relaterat förvärv 101752
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881