Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan, 1 kl. av S:t Stanislausorden, Ryssland, J.Keibel, S:t Petersburg.

Åttauddig strålstjärna av silver, sammansatt av 48 välvda, spetsiga strålar med repstavskant. Svagt välvd medaljong täckt med vit emalj, därpå fäst namnchiffer av guld och röd emalj: SS. Välvd, vitemaljerad ring, därpå fäst guldtext: "PRAEMIANDO INCITAT". Däromkring en ring täckt med grön, genomsynlig emalj, därpå fäst fyra bladornament av guld. Mellan ringarna samt på utsidan guldringar med blank mittring och repstavskanter. Frånsidan förgylld, på mitten stämplat: Keibel, dubbelörn samt halv stämpel 04. Vertikalt placerad säkerhetsnål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Kategori Kraschaner
Material Silver, Guld, Emalj
Storlek Diameter 89 mm, Vikt 48 g
Antal 1
Tillverkningsplats Ryssland, S:t Petersburg
Tillverkare Keibel, J (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: PRAEMIANDO INCITAT, Signatur/Påskrift: S S
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Röd, Färg: Grön
Föremålsnummer 1453_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:453:b