Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken, 1 kl. av S:t Stanislausorden, Ryssland, J.Keibel, S:t Petersburg.

Malteserkors av guld med kulor på spetsarna, korsarmarna på åtsidan täckta med röd,genomsynlig emalj. Mellan och delvis på korsarmarna ryska dubbelörnar pressade i guldbleck.Svagt välvd medaljong, täckt med vit emalj, därpå målat med rött namnchiffer: SS. Kantringav guld med grönemaljerad lagerkrans. Frånsidans medaljong av samma utseende men med slät kantring av guld. På korsarmarnasbaksidor stämplar, på den övre den ryska dubbelörnen, på den nedre I K. Mellan korsarmarnasspetsar räfflade cirkelbågar av guld, på den övre en platt guldring, på baksidan otydligstämpel. I ringen fäst en oval bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Vikt 79 mm (med band)
Antal 1
Datering 1918
Tillverkningsplats Ryssland, S:t Petersburg
Tillverkare Keibel, J (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: S S, Signatur/Påskrift: I K
Fysiska egenskaper Färg: Röd, Färg: Vit, Färg: Grön
Föremålsnummer 1451_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:453:a