Foto: Anställd vid SHM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Linne, ylle, siden. Knutar av silverspiral.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil, Linne, Ylle, Siden
Teknik Passament
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616599_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983, Fyndnummer: 18
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881