Foto: Anställd vid SHMM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Ylle, rips. Taf. 6:2-3

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil, Ylle
Teknik Rips
Antal 1
Antal fragment 9
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616359_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 987, Fyndnummer: 1
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 987
Kontextnamn Bj 987
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881