Fragment

9 bearbetade fragment av älghorn.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Horn
Antal 9
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 588697_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1144
Osteologisk artbedömning Alces alces (Europeisk älg)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1144
Kontextnamn Bj 1144
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888