Upphov: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kniv/knivslida

Sönderfallen kniv med vidsittande rester av skaft och slida.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • kniv/knivslida
  • Fragment
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
  • Läder
Antal
1
Antal fragment
4
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
608386_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881