nit/spik

1 nitbricka, 1 nit eller spik, 2 små nittenar och 1 fragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Storlek Längd 8.5; 8.6 mm
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 477512_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 142
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 142
Kontextnamn Bj 142
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875