Föremål

Sköldformat hänge

sköldformigt hänge med punsat virvelmönster

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Sköldformat hänge
  • Hänge
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
613661_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 966
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 966
Undersökare
Undersökningsår
1881