Remdelare

Remdelare med remfäste med vidsittande textil (sannolikt kypert).

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Remdelare, Ring, Remfäste
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Textil
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609541_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 946
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 946
Kontextnamn Bj 946
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881