Föremål

Skaft

Avbruten skafttånge med lösa och vidsittande trärester.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Skaft
  • Tånge
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
Antal fragment
10
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609668_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881