Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Torshammare

Torshammaren finns på The Unstraight Museum: http://www.unstraight.org/blog/?p=2595

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Torshammare
  • Hänge
Kategori
  • Religion och kult
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
107785_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 750
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 750
Undersökare
Undersökningsår
1879
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Hänge
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Torshammarhänge i silver med upphängningsring. Gravfynd från Birka, Bj 750, Adelsö socken, Uppland.