Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) You may re-use and share the work for any purpose, even commercial, as long as you state the author and rights holder.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Torshammare

Torshammaren finns på The Unstraight Museum: http://www.unstraight.org/blog/?p=2595

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Torshammare
  • Hänge
  • Hänge
Kategori
  • Religion och kult
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material Silver
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 107785_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 750
  • FID: 107785
Förvärvsnummer 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Kammargrav, Grav, Hög: 750
Kontextnamn Bj 750
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Datum
2021-06-24
Titel
Hänge
Text
Torshammarhänge i silver med upphängningsring. Gravfynd från Birka, Bj 750, Adelsö socken, Uppland.