Upphov: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

luntlåsbössa - jezail Afganistan

Rund, räfflad pipa av damaskerat stål med sex räfflor, vidgad mynning. Plana bommar. svansskruvblad och pipans bakre del med yttäckande ornering av påslaget guld i form av växtornament, ribba med likadan dekor samt inskrift av påslaget guld (enl.kat.kort persisk skrift: Aamale oosta Seyed Nigazé Khaarazmee 1288 - gjord av Seyed Nigazé Khaarazmee 1875 c). Ribban övergår i smal ås längs pipan. På främre delen av pipan åter yttäckande växtdekor av påslaget guld. Sikte i form av hål genom en baktill. Då pipan uppstående spetsig skiva av stål med dekor av påslaget guld. Knoppkorn av mässing. Fängpanna av stål fäst vid pipan, horisontalt rörligt fängpannelock, välvt och beslaget med mässing, knoppformig avslutning. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt med 17 smala stålband, det främsta med genombrutet silverbeslag på undersidan. Invändigt luntlås av indisk typ med hane av stål, kluven till luntklämma med runt tvärsnitt. Hävstångsavtryckare av stål, stort fingergrepp med tvärgående, runt hål. Brun helstock av trä med lång, smal, kraftigt nedåtsvängd kolv med något vidgad ände med spetsovalt tvärsnitt. Plan bakplåt av horn. På kolven och kolvnacken genombrutna, ciselerade silverbeslag i form av växtrankor, röd tygbotten (ylle). På kolven punsade band. Under fängpannan en bygel och däri fäst rensnål nr 9601, på motsatt sida en stålbygel med en ring. På kolvens undersida en lång, öppen ränna för avtryckaren. Ca 320 mm från pipans mynning är gaffeln, nr 9602 fäst i silverbeslag, fäst vid stocken med tre band av stål. På framstocken två stålbyglar med filad dekor för gehänget.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Luntlåsbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Stål
 • Guld
 • Mässing
 • Silver
 • Ylle
Storlek
 • Vikt 4630 g
 • Längd 1675 mm
 • Längd 1217 mm (pipa)
 • Höjd 198 mm
 • kaliber 8 mm
Teknik
 • Damaskering
 • Påslagning
 • Genombrytning
 • Ciselering
 • Punsning
Antal
1
Datering
 • 1875
 • 1870-01-01 – 1880-01-01

1875 cirka

Tillverkare
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
Färg: Röd
Föremålsnummer
7673_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 20:55
Litteratur
 • Bukowskis auktionskatalog 114. Grefve H G A F W von Essen, Wijk; Lea Ahlborns och Egron Lundgrens mfl efterlämnade samlingar och arbeten, Bukowski Auktionskataloger, 1898
 • Bukowskis auktionskatalog 225. Förteckning över Greve Kellers samling av orientaliska och europeiska vapen, Bukowski Auktionskataloger, 1920
 • Bukowskis auktionskatalog 1996:3, Bukowski Auktionskataloger, 1996
 • Bukowskis auktionskatalog 165. Förteckning öfver framlidne hofjuveleraren Christian Hammers värdefulla samlingar af oljemålningar ..., Bukowski Auktionskataloger, 1905
 • Bukowskis auktionskatalog 166. Julkatalog. Förteckning öfver framlidne hofjuveleraren Christian Hammers värdefulla samlingar af ... vapen SVHS 1948 s. 112, Bukowski Auktionskataloger, 1905
Relaterat föremål