Upphov: Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Betsel

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Betsel
  • sidostycke
Kategori
Transport och samfärdsel
Material
Brons
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
459127_HST
Andra nummer
Undernummer: 462
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1884
Fyndplats