Upphov: Lindblad, Robin, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kärl

Slät och eventuellt rabbig keramik. Bilden visar ett urval, sammanlagt finns ca 150-200 skärvor i fyndasken.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kärl
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Keramik
Storlek
Vikt 920 g
Datering
1700 f.Kr. – 500 f.Kr.
Tidsperiod
Bronsålder
Föremålsnummer
1207165_HST
Andra nummer
  • Fyndnummer: 12
  • FID: 1207165
Accessionsdatum
2016-03-16
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2010
Fyndplats
Arkeologisk kontext