Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bipolär vikt

Söndersprängd bipolär järnvikt

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bipolär vikt
  • Vikt
Kategori
  • Handel och värdemätare
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
4
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
442024_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881