Fragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Järn
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 588637_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1144
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1144
Kontextnamn Bj 1144
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888