Bryne

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bryne
Kategori Hantverk och redskap
Material Skiffer
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 588586_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1144
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1144
Kontextnamn Bj 1144
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888