Föremål

Eldstålsformad amulettring

Eldstålsformig amulettring med vidhängande hänge - möjligen i form av en grov skära.

Upphov: Gustafsson, Ny Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstålsformad amulettring
  • Amulettring
  • Ring
  • Hänge
Kategori
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
419299_HST
Andra nummer
Undernummer: 20
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Obekant
Förvärvsdatum
1910
Fyndplats