Föremål

Börs

1 ask med ett större antal småfragment av 1 sönderfallen vikbörs.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Börs
  • Väska
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Läder
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610673_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881